ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลสตูล
 1. ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
 2. รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
 3. แผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2565
 4. แผนเงินบำรุงปี 2565
 5. ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 6. ITA
 7. PAYSLIP
 8. ESLIP


  Service Plan (พัฒนาระบบบริการสุขภาพ)

  จองห้องประชุม

************ เว็บไซต์อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงใหม่ค่ะ**************