55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร.074-723500 -7