รายการประชุม
 
  เวลา : 13:30-16:00 น
  รายการ : ประชุมกลุ่มภารกิจ พรส
  ฝ่าย : สารสนเทศ
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 8 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : ปิยวรรณ เสรีพงศ์
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้