รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:30 น
  รายการ : กิจกรรมปีใหม่ รพ.สตูล
  ฝ่าย : บริหารทั่วไป
  ห้องประชุม : แก้วโกเมน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 100 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : เกษร ถนอมศรีมงคล
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้