รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:30 น
  รายการ : ติดตามนิเทศจากรพ.จิตเวชสงขลา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
  ฝ่าย : จิตเวช
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 40 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นางกิตติมา กั่วพานิช
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้