รายการประชุม
 
  เวลา : 16:00-22:00 น
  รายการ : เลี้ยงรับขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ICU ประจำปี 64
  ฝ่าย : ผู้ป่วยหนัก
  ห้องประชุม : ประกายเพชร
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 50 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นางวาสนา บัวนุ่ม
  สถานะ : ไม่อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้