รายการประชุม
 
  เวลา : 09:00-12:00 น
  รายการ : ประชุมองค์กรพยาบาล
  ฝ่าย : ฝ่ายการพยาบาล
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 20 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : ฐะปะนีย์ เผ่าจินดา
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้