รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-12:00 น
  รายการ : อบรมการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด
  ฝ่าย : เวชกรรมสังคม
  ห้องประชุม : แก้วโกเมน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 60 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นางอมรรัตน์ ด้วยกาแด
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้