รายการประชุม
 
  เวลา : 09:00-14:30 น
  รายการ : VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
  ฝ่าย : ยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 10 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : คณะทำงาน Service Plan
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้