รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-12:00 น
  รายการ : ทบทวนเวชระเบียน
  ฝ่าย : สารสนเทศ
  ห้องประชุม : ไพลิน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 10 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : คอดีญะฮ์ ดาแลหมัน
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้