รายการประชุม
 
  เวลา : 10:00-12:00 น
  รายการ : ภารงานp4p
  ฝ่าย : ทรัพยากรบุคคล
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 30 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : น.ส.นันท์ศิริ ระวังวงศ์
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้