รายการประชุม
 
  เวลา : 13:00-16:30 น
  รายการ : ประชุม คปสอ.
  ฝ่าย : พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 30 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : แสงเดือน จิโส๊ะ
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้