รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:30 น
  รายการ : ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบบุหรี่และแอลกอฮอล์
  ฝ่าย : สุขศึกษา
  ห้องประชุม : แก้วโกเมน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 80 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : ปวีณา
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้