รายการประชุม
 
  เวลา : 09:00-16:30 น
  รายการ : โครงการบำบัดยาเสพติด
  ฝ่าย : จิตเวช
  ห้องประชุม : ประกายเพชร
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 20 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นางอัจรา ปะดุกา
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้