รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:30 น
  รายการ : อบรมEFA & BLS Assistant Instructor ระดับ 2
  ฝ่าย : อุบัติเหตุฉุกเฉิน
  ห้องประชุม : ประกายเพชร
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 70 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : พุดตาล ศรีสุวงศ์
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้