รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:30 น
  รายการ : อบรมcare giver หลักสูตรการดูเเลผู้สูสูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง
  ฝ่าย : เวชกรรมสังคม
  ห้องประชุม : ประกายเพชร
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 25 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นางบุศย์รินทร์ สิทธิจิรภาสกุล
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้