รายการประชุม
 
  เวลา : 11:30-13:30 น
  รายการ : อบรม เชื้อดิ้อยาระดับโมเลกุล
  ฝ่าย : เทคนิคการแพทย์
  ห้องประชุม : ไพลิน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 25 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : วาราียา สัญญา
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้