รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:00 น
  รายการ : การเย่ี่ยมเสริมพลังเขต11/เขต12
  ฝ่าย : ผู้ป่วยนอก
  ห้องประชุม : แก้วโกเมน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 80 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : อทิตยา ปูหยัง
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้