รายการประชุม
 
  เวลา : 14:00-16:30 น
  รายการ : สรุปผลการดำเนินงานกรรมการบริหารหน่วยไตเทียม
  ฝ่าย : ไตเทียม
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 12 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : พว.ปราณี จันทรวงศ์กุล
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้