รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:30 น
  รายการ : สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
  ฝ่าย : บริหารทั่วไป
  ห้องประชุม : ประกายเพชร
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 30 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : เกษร ถนอมศรีมงคล
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้