รายการประชุม
 
  เวลา : 13:00-16:30 น
  รายการ : ทบทวนรายการยาที่มีอัตราการใช้และมูลค่าสูง
  ฝ่าย : เภสัชกรรม
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 10 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : ภก.วีรศักดิ์ สมายุทธพงศ์
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้