รายการประชุม
 
  เวลา : 08:30-16:30 น
  รายการ : เลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ฝ่าย : ทรัพยากรบุคคล
  ห้องประชุม : แก้วโกเมน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 300 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : กุลนรี ภะรตะศิลปิน
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้