รายการประชุม
 
  เวลา : 09:00-17:00 น
  รายการ : โครงการแม่วัยรุ่นคลอดครบกำหนดได้ด้วยการฝากครรภ์คุณภาพ
  ฝ่าย : ผู้ป่วยนอก
  ห้องประชุม : ประกายเพชร
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 40 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : สวีน่า โสะตา
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้