รายการประชุม
 
  เวลา : 09:30-16:30 น
  รายการ : จัดห้องประชุมเพื่อเตรียมงานวันถัดไป
  ฝ่าย : พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ห้องประชุม : แก้วโกเมน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 20 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : สิรินยา ทิ้งน้ำรอบ
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้