รายการประชุม
 
  เวลา : 12:00-13:30 น
  รายการ : รับคณะแพทย์ มอ.(รับประทานอาหารเที่ยง)
  ฝ่าย : องค์กรแพทย์
  ห้องประชุม : ไพลิน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 45 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นส.สมประสงค์ นิ่มนวล
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้