รายการประชุม
 
  เวลา : 10:00-12:30 น
  รายการ : รับคณะแพทย์ มอ.
  ฝ่าย : องค์กรแพทย์
  ห้องประชุม : ทับทิม
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 30 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นส.สมประสงค์ นิ่มนวล
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้