รายการประชุม
 
  เวลา : 13:00-16:30 น
  รายการ : ประชุมวิชาการไอซี
  ฝ่าย : ฝ่ายการพยาบาล
  ห้องประชุม : แก้วโกเมน
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 60 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : นายประกอบ ทองจิบ
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้