รายการประชุม
 
  เวลา : 14:30-16:00 น
  รายการ : บำบัดยาเสพติด
  ฝ่าย : จิตเวช
  ห้องประชุม : ประกายเพชร
  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 40 คน
  ชื่อผู้ขอใช้ : สุดา งะสมัน
  สถานะ : อนุมัติ
 
ปิดหน้าต่างนี้