user.jpg admin.jpg 
ธันวาคม 2563
อา
พฤ
-
-
 1
  
 2
    
 3
        
 4
      
5
6
 7
    
 8
        
 9
  
10
11
12
13
 14
      
 15
        
 16
        
 17
        
 18
          
 19
  
20
 21
        
 22
      
 23
  
 24
      
 25
      
26
27
 28
    
 29
      
 30
  
31
-
-
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 04   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 04   เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ การดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 05   เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ การดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 05   เรื่อง เปิดซอง   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 07   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 07   เรื่อง Zoom Conf.   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 08   เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหาร   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 08   เรื่อง zoom meetint ชี้แจงแผนการตรวจราชการ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 11   เรื่อง แต่งตั้งทีมนำ HNA Stroke   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 11   เรื่อง conference ชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบ 5 มิติ ประจำปีงบ 64   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 12   เรื่อง ยื่นซองคัดเลือกเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 12   เรื่อง conference ชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบ 5 มิติ ประจำปีงบ 64   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 12   เรื่อง คณะกรรมการ HRD   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 14   เรื่อง ประชุมทีมนำ   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 14   เรื่อง รับยา ล้างยา   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 14   เรื่อง เตรียมความพร้อมผู้ป่วยผ่าตัด TKA   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 15   เรื่อง โครงการการพัฒนาการคัดกรองทางด้านจักษุเครือข่ายจังหวัดสตูล   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 15   เรื่อง เตรียมรับตรวจราชการราชทัณฑ์ปันสุข   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 15   เรื่อง HNA   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 15   เรื่อง ประชุมกลุ่มงาน   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง จัดเตรียมสถานที่เื่องการเยี่ยมเสริมพลัง    ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 18   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 18   เรื่อง PCT Ortho   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง สอบสัมภาษณ์   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง ปร฿กษาแนวทางการจัดตารางเวร   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 20   เรื่อง ประชุมทีมงาน SP สาขา กัญชา   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 21   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 21   เรื่อง นโยบายและแผน   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 21   เรื่อง ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานณ์การณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐานฯ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 21   เรื่อง ประชุมซ่อมบำรุง พัสดุ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 22   เรื่อง จัดเตรียมสถานที่ค.ทางเดินปัสสาวะ   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 25   เรื่อง บำบัดยาเสพติด   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 25   เรื่อง PCT ortho   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 25   เรื่อง ประชุมงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 26   เรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Paper Less   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 26   เรื่อง HNA   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 26   เรื่อง ประชุมองค์กรพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 26   เรื่อง Zoom ประชุมหารือหมอประจำบ้าน   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 27   เรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Paper Less   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 27   เรื่อง วาระการประชุมคณะกรรมการ UM   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 27   เรื่อง ประชุมรับนิเทศงานวัณโรค จากศูนย์วัณโรคปอด ยะลา   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ประชุม ICC   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานณ์การณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐานฯ   ห้องแก้วโกเมน.....  :: วันที่ 29   เรื่อง รพ.เค็มน้อยอร่อย (3ดี)   ห้องแก้วโกเมน.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :