user.jpg admin.jpg 
พฤษภาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
 1
  
2
3
4
5
6
 7
  
8
9
10
11
 12
  
13
 14
    
 15
      
16
17
 18
  
 19
  
 20
    
 21
    
22
23
24
25
 26
  
 27
    
 28
      
 29
      
30
31
-
-
-
-
-
-
 
 
 
: อนุมัติ : รออนุมัติ : ไม่อนุมัติ
     
รายการประชุมเดือนนี้..   :: วันที่ 01   เรื่อง ค่าเสี่ยงภัยโควิด (Conference)   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 07   เรื่อง ติดตามข้อมูล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 12   เรื่อง เปิดซองครุภัณฑ์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 14   เรื่อง ติดตามข้อมูล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 14   เรื่อง ประชุมโรงรถ   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 15   เรื่อง ประชุมองค์กรพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 15   เรื่อง ประชุมกลุ่มภารกิจ พรส.   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 15   เรื่อง การตรวจค่าคะแนน P4P กลุ่มงาน   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 18   เรื่อง เปิดซองครุภัณฑ์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 19   เรื่อง เปิดซองครุภัณฑ์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 20   เรื่อง ประชุมทีมงาน SP สาขา กัญชา   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 20   เรื่อง ประชุมคณะทำงาน SP   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 21   เรื่อง medication reconcile   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 21   เรื่อง การจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 26   เรื่อง ประชุมแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 27   เรื่อง ประชุมแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 27   เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ประชุมแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563   ห้องประกายเพชร.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันและเวชระเบียน   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 28   เรื่อง ประชุมจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่   ห้องบุษราคัม.....  :: วันที่ 29   เรื่อง ประชุมกลุ่มภารกิจ พรส.   ห้องไพลิน.....  :: วันที่ 29   เรื่อง ตรวจสอบค่าคะแนน P4P ของกลุ่มการพยาบาล   ห้องทับทิม.....  :: วันที่ 29   เรื่อง คณะกรรมการ HRD   ห้องทับทิม.....
ควรใช้ browser chrome หรือ firefox ในการแสดงผล
พัฒนาโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พัฒนาต่อโดย กลุ่มงานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตูล
เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม
 
username :

password :

  
Admin Only
 
username :

password :