คลินิกสุขภาพ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019 เวลา 11:48 น.

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ชุดที่ 1 ชำระเงินเอง A

ชุดที่ 1 ชำระเงินเอง B

ชุดที่ 2 รัฐวิสาหกิจ

ชุดที่ 3 ข้าราชการอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปีขึ้นไป

ชุดที่ 4 ข้าราชการอายุมากกว่าหรือเท่ากับ35ปีขึ้นไป เพิ่มเติม HDL,LDL

ชุดที่ 5 ข้าราชการอายุน้อยกว่า 35 ปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019 เวลา 16:20 น.