พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 14:49 น.

โรงพยาบาลสตูล เดิมเป็นสุขศาลาชั้น 1 ได้รับโอนจากกรมอนามัย เมื่อ พ.ศ. 2493 เปิดรับบริการผู้ป่วยนอก  ที่สุขศาลานี้ซึ่งเป็นเรือนไม้ และได้เปลี่ยนชื่อจากสุขศาลาเป็นโรงพยาบาลสตูล ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน 25 เตียง 2 หอ บ้านพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยได้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2496 จึงได้ย้ายมาตรวจผู้ป่วยที่อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2496

พ.ศ. 2496 โรงพยาบาลเปิดรับคนไข้ ในขณะนั้นจังหวัดยังไม่มีไฟฟ้า จึงต้องใช้ตะเกียง พ่อค้าประชาชน ข้าราชการ เห็นว่าสมควรจะมีไฟฟ้า จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลเปิดรับคนไข้สามัญ 25 เตียง และได้ดัดแปลงหอผู้ป่วยสามัญอีก 1 หอ เป็นหอพิเศษในปีนี้
ปี 2504 สร้างอาคารอำนวยการหลังใหม่ โดยรื้ออาคารอำนวยการเดิมออก ปี 2505 สร้างตึกคนไข้สามัญ โดยรื้ออาคารหอผู้ป่วยในเดิม 2 หลัง ออก
ได้สร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่บริเวณฝั่งตรงข้าม (ขณะนั้นโรงพยาบาลสตูลแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยมี ถนนหัตถกรรมศึกษาคั่นกลาง) เป็นอาคาร คสล. ขนาด 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2521 และเปิดใช้เมื่อเดือน มีนาคม 2522
16 ตุลาคม 2534 สร้างเตาเผาขยะ แล้วเสร็จ 25 ธันวาคม 2535
16 มกราคม 2535 สร้างระบบประปา แล้วเสร็จ 13 กรกฎาคม 2535
2 กุมภาพันธ์ 2535 สร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขนาด 4 ชั้น แล้วเสร็จ 24กันยายน 2536
29 มิถุนายน 2535 สร้างแฟลตพักแพทย์ 10 ยูนิต 4 ชั้น แล้วเสร็จ 30 เมษายน 2536
7 กรกฎาคม 2535 สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 9 กรกฎาคม 2536
25 สิงหาคม 2536 ปรับปรุงอาคารพิเศษจาก 16 ห้อง เป็น 20 ห้อง แล้วเสร็จ 21 ตุลาคม 2536 เปิดใช้ 5 มกราคม 2537
30 กันยายน 2538 สร้างอาคารผู้ป่วยใน 4 ชั้น 120 เตียง แล้วเสร็จ 7 ตุลาคม 2540 เปิดใช้ 30 มกราคม 2541 (ตึกสิรินธร)
27 พฤษภาคม 2540 สร้างอาคารแฟลตพักพยาบาล 5 ชั้น32 ยูนิต งบประมาณ29,910,000 บาท แล้วเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2542 เปิดใช้เมื่อ 22 สิงหาคม 2542
16 มิถุนายน 2540 สร้างอาคารเภสัชกรรม ขนาด 3 ชั้น งบประมาณ 13,000,000 บาท แล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2541 เปิดใช้ 17 กันยายน 2541
11 กรกฎาคม 2540 สร้างอาคารจ่ายกลาง 2 ชั้น งบประมาณ 8,500,000 บาท แล้วเสร็จมกราคม 2541 เปิดใช้ 27 ตุลาคม 2541

โรงพยาบาลสตูลปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 186 เตียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้ทำการแลกเปลี่ยนที่ดินและสิ่งก่อสร้างกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลเพื่อให้มีที่ดินเป็นผืนเดียวกันโดยมีเนื้อที่ 25 ไร่ 52.8 ตารางวา มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 500 คนเศษ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว)

โรงพยาบาลสตูล เปิดให้บริการ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุ-โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทันตกรรม กายภาพบำบัด

บริการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit) บริการดูแลผู้ป่วยหนัก ( ICU) บริการดูแลทารกแรกคลอด (Newborn Unit) บริการกายภาพบำบัด (Physical Therapy Unit) บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ( Mobile Clinic) บริการดูแล ผู้ป่วยที่บ้าน ( Home Health Care) บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance Unit) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratoory Unit) บริการคลังเลือด (Blood Bank) บริการเอกซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography) เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะภายใน (Fluoroscopy)

อาณาเขต
- ทิศเหนือ ติดกับ ถนนหัตถกรรมศึกษา
- ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนยาตราสวัสดิ์
- ทิศใต้ ติดกับ ที่ดินเอกชน
- ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ดินเอกชน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 10:24 น.