สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้436
mod_vvisit_counterเมื่อวาน472
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4020
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3720
mod_vvisit_counterเดือนนี้2788
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา13830
mod_vvisit_counterทั้งหมด1267261

We have: 7 guests, 1 bots online
Your IP: 34.201.3.10
 , 
Today: ธ.ค. 05, 2020


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 14:26 น.

ITA ปี 2563  ผลการดำเนินงาน

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) (ดาวน์โหลด)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ดาวน์โหลด)

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ดาวน์โหลด)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร  (ดาวน์โหลด)

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (ดาวน์โหลด)

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (ดาวน์โหลด)

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

Print Screen (ดาวน์โหลด)

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  (ดาวน์โหลด)

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวน์โหลด)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) (ดาวน์โหลด)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ดาวน์โหลด)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  (ดาวน์โหลด)

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ  (ดาวน์โหลด)

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  (ดาวน์โหลด)

Print Screen (ดาวน์โหลด)

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน  (ดาวน์โหลด)

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น (ดาวน์โหลด)

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563   (ดาวน์โหลด)

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563   (ดาวน์โหลด)

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ดาวน์โหลด)

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (ดาวน์โหลด)

ITA ปี 2562  ผลการดำเนินงาน

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

1.1 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ดาวน์โหลด)

1.2 ดัชนีความโปร่งใส (ดาวน์โหลด)

1.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

1.4 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

1.5 ขอความเห็นชอบเผยแพร่เอกสารเข้าเว็บไซต์ โรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

1.6 Print Screen รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

1.7 บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

1.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน  (ดาวน์โหลด)

2.2 ขออนุมัติประกาศแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561  (ดาวน์โหลด)

2.3 ประกาศโรงพยาบาลสตูลว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561  (ดาวน์โหลด)

2.4 ส่งแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)

2.5 รายงานการส่งแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562  (ดาวน์โหลด)

2.6 แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดาวน์โหลด)

2.7 แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดาวน์โหลด)

2.8 คำสั่งโรงพยาบาลสตูล เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปิด/ปลด/ประกาศ/เผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

2.9 รายงานผลการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  (ดาวน์โหลด)

2.10 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด)

2.11 หนังสือเวียนขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  (ดาวน์โหลด)

2.12  ขออนุมัตินำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  (ดาวน์โหลด)

2.13  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)  (ดาวน์โหลด)

2.14 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเกิน 100,000 บาท)  (ดาวน์โหลด)

2.15 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบเผยแพร่เอกสารเข้าเว็บไซต์ โรงพยาบาลสตูล 27 ธันวาคม 2561  (ดาวน์โหลด)

2.16 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบเผยแพร่เอกสารเข้าเว็บไซต์ โรงพยาบาลสตูล 6 สิงหาคม 2561  (ดาวน์โหลด)

2.17 Print Screen ประกาศ "แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง"  จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

2.18 บอร์ดประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง   (ดาวน์โหลด)

2.19 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

 

EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.1 รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน   (ดาวน์โหลด)

3.2 ส่งแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดาวน์โหลด)

3.3 โครงการที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ   (ดาวน์โหลด)

3.4 โครงการที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ   (ดาวน์โหลด)

3.5 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่เอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์โรงพยาบาลสตูล  (ดาวน์โหลด)

3.6 Print Screen แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

3.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   (ดาวน์โหลด)

 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.1 รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน   (ดาวน์โหลด)

4.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561     (ดาวน์โหลด)

4.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบปี กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสตูล ประจำเดือน ตุลาคม 2561  (ดาวน์โหลด)

4.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   (ดาวน์โหลด)

4.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561     (ดาวน์โหลด)

4.6 Print Screen สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2562 จากเว็บไซต์โรงพยาบาลสตูล   (ดาวน์โหลด)

4.7 บอร์ดประชาสัมพันธ์    (ดาวน์โหลด)

4.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   (ดาวน์โหลด)

 

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

5.1 ขอนุมัติจัดทำโครงการ   (ดาวน์โหลด)

5.2 โครงการจัดงานเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนมุสลิมเพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม   (ดาวน์โหลด)

5.3 รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนมุสลิมเพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2562  (ดาวน์โหลด)

5.4 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "เข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2562"   (ดาวน์โหลด)

5.5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดงานเข้าสุนัตหมู่เยาวชน  (ดาวน์โหลด)

5.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   (ดาวน์โหลด)

 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

6.1 ขอนุมัติจัดทำโครงการ  (ดาวน์โหลด)

6.2 โครงการจัดงานเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนมุสลิมเพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม    (ดาวน์โหลด)

6.3 รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนมุสลิมเพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2562     (ดาวน์โหลด)

6.4 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "เข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2562"   (ดาวน์โหลด)

6.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน    (ดาวน์โหลด)

6.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   (ดาวน์โหลด)

 

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

7.1 ขอนุมัติจัดทำโครงการ (ดาวน์โหลด)

7.2 โครงการจัดงานเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนมุสลิมเพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม (ดาวน์โหลด)

7.3 รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ เยาวชนมุสลิมเพื่อสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2562 (ดาวน์โหลด)

7.4 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "เข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2562" (ดาวน์โหลด)

 

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

8.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)

8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดาวน์โหลด)

9.1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)   (ดาวน์โหลด)

9.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   (ดาวน์โหลด)

9.3 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560   (ดาวน์โหลด)

9.4 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561   (ดาวน์โหลด)

 

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

10.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ดาวน์โหลด)

10.2 ขอส่งแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดาวน์โหลด)

12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ยไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ดาวน์โหลด)


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ.2561   (ดาวน์โหลด)

11.2 รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ  (ดาวน์โหลด)

12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ยไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ดาวน์โหลด)


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

12.1 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  (ดาวน์โหลด)

12.2 รายละเอียดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์  (ดาวน์โหลด)

12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ยไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ดาวน์โหลด)


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

13.1 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดาวน์โหลด)

13.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ดาวน์โหลด)

13.3 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง รอบ 1 ตุลาคม 2561 (ดาวน์โหลด)

13.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ดาวน์โหลด)

13.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

14.1 ขออนุญาตติดประกาศเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

14.2 ประกาศ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (ดาวน์โหลด)

14.3 บอร์ดติดประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 เมษายน 2561 (ดาวน์โหลด)


 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

15.1 ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"   (ดาวน์โหลด)

15.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2562   (ดาวน์โหลด)

15.3 รูปถ่ายการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  (ดาวน์โหลด)

15.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ยไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ดาวน์โหลด)


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

16.2 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลด)

16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

16.4 Flow การดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดาวน์โหลด)

16.5 ตัวอย่างการแก้ไขเรื่องร้องเรียน (ดาวน์โหลด)

16.6 ตัวอย่างช่องทางการติดต่อ ทาง website (ดาวน์โหลด)

16.7 สรุปเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสตูล เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (ดาวน์โหลด)

16.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

 

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนในหน่วยงานโรงพยาบาลสตูล ประจำปี 2562  (ดาวน์โหลด)

17.2 ประกาศโรงพยาบาลสตูล เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557  (ดาวน์โหลด)

17.3 ขอส่งแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. 2557  (ดาวน์โหลด)

17.4 สรุปการรับการสนับสนุน และรับบริจาคครุภัณฑ์ ช่วง เม.ย. - ก.ย. 61  (ดาวน์โหลด)

17.5 สรุปการรับการสนับสนุน และรับบริจาคครุภัณฑ์ ช่วง ต.ค. - มี.ค. 61  (ดาวน์โหลด)

17.6 สรุปการรับการสนับสนุน และรับบริจาคครุภัณฑ์ ช่วง ก.พ. - ก.ย. 60  (ดาวน์โหลด)

17.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ดาวน์โหลด)

 

EB 18

 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

19.1 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

19.2 รายงานการประชุม กลุ่มสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ โรงพยาบาลสตูล (ดาวน์โหลด)

19.3 ระเบียบกลุ่มสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปี 2559 (ดาวน์โหลด)

19.4 ระเบียบโรงพยาบาลสตูล ว่าด้วยมาตรการประหยัดพลังงาน พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)

19.5 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

19.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

 

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

20.1 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำกรอบแนวทางเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   (ดาวน์โหลด)

20.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ 1/2562    (ดาวน์โหลด)

20.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ดาวน์โหลด)

20.4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดาวน์โหลด)

20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    (ดาวน์โหลด)

 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.1 ลงนามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดาวน์โหลด)

21.2 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   (ดาวน์โหลด)

21.3 ประกาศโรงพยาบาลสตูล เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557  (ดาวน์โหลด)

21.4 มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่   (ดาวน์โหลด)

21.5 การจัดการความเสี่ยง ตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   (ดาวน์โหลด)

21.6 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ/แนวทาง   (ดาวน์โหลด)

21.7 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสตูลบ ประจำปีงบประมาณ 2562    (ดาวน์โหลด)

21.8 รายงานผลกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสตูล    (ดาวน์โหลด)

21.9 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    (ดาวน์โหลด)

 

EB 22

 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.1 แผนปฏิบัติการการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

23.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

23.3 กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

23.4 แผนการดำเนินงาน (ดาวน์โหลด)

23.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

24.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในไตรมาสที่ 2 และ 4 (ดาวน์โหลด)

24.2 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในไตรมาสที่ 2 และ 4 (ดาวน์โหลด)

24.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

24.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดาวน์โหลด)

 

EB 25

EB 26

 


ITA 61 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คู่มือระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

แนวทางการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางรพ.สตูลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก(คู่มือมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ ปี 2558)

หน้าปก คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก(คู่มืออำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก(คู่มืออำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ฉบับสมบูรณ์)

» Flow-chart-วัยทีนคลินิก-YFHS.

» ขอบเขตการให้บริการ

» Flow-การดูแลหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี

» เครือข่ายคลินิกบูรณาการ

» แนวทางการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น

» แผนป้องกัน ปราบปราม ทุจริต

การรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน

» ระเบียบกลุ่มสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปี 2559

» ขอความร่วมมือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

» ขอให้มีการดำเนินการมาตรการประหยัด

นโบายด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลสตูล

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2020 เวลา 16:32 น.