สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้591
mod_vvisit_counterเมื่อวาน597
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2777
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2487
mod_vvisit_counterเดือนนี้11655
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา21090
mod_vvisit_counterทั้งหมด1262298

We have: 8 guests online
Your IP: 3.216.79.60
 , 
Today: พ.ย. 26, 2020


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ใบแสดงคความจำนงขอไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

สมรรถนะทางการบริหาร

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล พ.ศ.2563

แผนเงินนอกงบประมาณ ปี 2563

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล พ.ศ.2562

แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลโครงการ11

แผนปฏิบัติการ รพ.สตูล61

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอจัดทำโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รพ.สตูล ปีงบประมาณ 2561


แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สตูล

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของราชการ

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือรับรองปฏิบัติงานผลัดกลางคืนปกติ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีผู้รับ-ส่ง ในการเดินทางมาปฏิบัติงาน

แบบหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน

แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสตูลของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.91,91)

แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งาน ระบบสารสนเทศผู้ป่วย

หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลสตูล

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอรายงานชี้แจงกรณีมาปฏิบัติราชการ

แบบลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561

หนังสือแสดงเจนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย

ข้าราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงธารณสุขทั่วไป

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ

แบบ ปย.2

แบบฟอร์มขออนุมัติอยู่เวร

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง

ใบขออนุญาตไปต่างประเทศ

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย / ลากิจส่วนตัว / ลาคลอดบุตรจ

ใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร

ใบยกเลิกวันลา

ใบสมัครอบรมหน่วงานภายนอก

ใบขอลาออกจากราชการ

ใบคำขอมีบัตรประจำตัว

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

ใบสำคัญรับเงิน

ใบขอโอน

ใบขอรับเงิน พตส.

แบบสรุปการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ

ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

แบบฟอร์มงานการเงิน

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตรแบบใหม่

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร

แบบขอเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2550

แบบขอเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงสาธารสุข พ.ศ.2552

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ

 

แบบสำรวจการเรียนรู้อาชีพเสริมของบุคลากรโรงพยาบาลสตูล

Link : https://goo.gl/forms/73V89qCn34vfJxVs1