สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้412
mod_vvisit_counterเมื่อวาน546
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้958
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3871
mod_vvisit_counterเดือนนี้15243
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14767
mod_vvisit_counterทั้งหมด1227743

We have: 18 guests online
Your IP: 3.234.143.26
 , 
Today: ก.ย. 28, 2020


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สมรรถนะทางการบริหาร

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล พ.ศ.2563

แผนเงินนอกงบประมาณ ปี 2563

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสตูล พ.ศ.2562

แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลโครงการ11

แผนปฏิบัติการ รพ.สตูล61

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอจัดทำโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รพ.สตูล ปีงบประมาณ 2561


แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สตูล

หนังสือรับรองปฏิบัติงานผลัดกลางคืนปกติ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีผู้รับ-ส่ง ในการเดินทางมาปฏิบัติงาน

แบบหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน

แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสตูลของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.91,91)

แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้งาน ระบบสารสนเทศผู้ป่วย

หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลสตูล

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอรายงานชี้แจงกรณีมาปฏิบัติราชการ

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

แบบลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี 2561

หนังสือแสดงเจนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย

ข้าราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงธารณสุขทั่วไป

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการ

แบบ ปย.2

แบบฟอร์มขออนุมัติอยู่เวร

แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง

ใบขออนุญาตไปต่างประเทศ

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย / ลากิจส่วนตัว / ลาคลอดบุตรจ

ใบลาคลอดบุตร

ใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร

ใบยกเลิกวันลา

ใบสมัครอบรมหน่วงานภายนอก

สรุปรายงานผลการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ใบขอลาออกจากราชการ

ใบคำขอมีบัตรประจำตัว

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

ใบสำคัญรับเงิน

ใบขอโอน

ใบขอรับเงิน พตส.

แบบสรุปการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ

ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

แบบฟอร์มงานการเงิน

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตรแบบใหม่

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร

แบบขอเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2550

แบบขอเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงสาธารสุข พ.ศ.2552

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ

 

แบบสำรวจการเรียนรู้อาชีพเสริมของบุคลากรโรงพยาบาลสตูล

Link : https://goo.gl/forms/73V89qCn34vfJxVs1